Парк "Калето" в град Елена

В миналото “Калето” е било наименованието на хълм, разположен над града. По време на турското робство „Калето” е представлявало укрепление за защита на населението на град Елена от кърджалийските набези. В най-високата му част е имало пост, който е следял за наближаване на кърджалии. Ако е забележел такива, постът е обявявал тревога и всички църкви са започвали да бият камбаните си. Това е бил сигнал еленчани възможно най-бързо да се отправят към Калето, за да се отбраняват срещу разбойниците. 

"Калето" в Елена според описанието на Марко Дичев представлявало малко крепостно съоръжение с висок каменен зид, в който имало метеризи, откъдето можело да се стреля. Зидът обграждал като венец цялата височина по ръба. Обградената площ възлизала на 85 метра в диаметър. Вътре край зида били изградени двуетажни къщички, слепени една до друга под общ покрив. Всяко семейство имало по две стаички. В югозападната част била портата, а над нея се издигало жилището на субаша. Изкопан бил и дълбок кладенец за снабдяване с вода. Разказва се, че няколко пъти тази малка крепост приютявала местното население от разбойнически набези