Даскалоливницата

Едно от най-интересните еленски забележителности. В самото наименование се   Архитектурно-исторически комплекс “Даскалоливница” включва три музейни обекта, отворени за посещение - ”Камбуров хан”, вградената в земята църква „Свети Никола” и първото класно училище „Даскалоливница”.    Уредници и екскурзовод може да намерите в „Гуневата къща”, която се намира срещу църквата „Свети Никола”. В храма може да получите марки и печат за книжките със 100-те национални туристически обекта.  Еленското класно училище, прочуто повече като Еленската Даскалоливница, е основано в 1843 година от Иван Момчилов. То възниква и се развива на основата на многовековната книжовна традиция в селището и е отговор на назрелите обществено-икономически и културни потребности в страната от подготвени кадри. Даскалоливницата е първото училище за подготовка на учители в България.

Сградата на Еленското класно училище е построена по инициатива на Иван Момчилов през 1844 година. Реставрирана през 1968 г., днес тя е музеен обект в 
архитектурно-исторически комплекс "Даскалоливница". 

Представени са две експозиции:

   1. "Елена през епохата на Възраждането" - представена е историята на Елена от възникването на селището до Руско- турската освободителна война 1877 -1878г. 

   2. "Християнско изкуство от XIX век" - На приземния етаж на Даскалоливницата са изложени икони, църковна утвар и стенописи от храм "Архангел Михаил" в село Шилковци. 


Научи повече